Naročilnica

Naročnina za leto 2020 je 93,30 €, za posamezno številko revije pa 28,00 €.
Priznamo 50% popust za študente. Odjava naročila je možna dva meseca
pred iztekom tekočega koledarskega leta za naslednji letnik revije.

Naročilnica v PDF formatu

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
list.png01 / 42 03 165
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123