Naročilnica

Naročnina za leto 2019 je 93,30 €, za posamezno številko revije pa 28,00 €.
Priznamo 50% popust za študente. Odjava naročila je možna dva meseca
pred iztekom tekočega koledarskega leta za naslednji letnik revije.

Da, naročam št. izvodov*:
Naročnik*:
Naslov*:
Zavezanec za DDV:
ID številka:
Kontaktna oseba:
Položaj v organizaciji*:
Telefon*:
Fax*:
E-naslov*:
Odgovorna oseba družbe*:
Strinjam se, da Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani moje osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) uporabi za obveščanje o dogodkih in publikacijah inštituta oziroma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. :
Iz slike razberite napis in ga vpišite v spodnje polje
Pošlji

*obvezno polje

Naročilnica v PDF formatu

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
list.png01 / 42 03 165
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123