Uredništvo

Delavci in Delodajalci / Revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti
Izdajatelj in založnik / Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Naslov uredništva / Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel: 00386 1/4203164, fax: 00386 01/4203165
inst.delo@pf.uni-lj.si; www.institut-delo.si; www.zdr.info
Uredniški odbor / Prof Barbara Kresal, Editor-In-Chief, University of Ljubljana; Dr Katarina Kresal Šoltes, Co-Editor-In-Chief, Institute for Labour Law, Faculty of Law, University of Ljubljana; Prof Mitja Novak, Institute for Labour Law, Faculty of Law, University of Ljubljana; Prof Polonca Končar, University of Ljubljana; Prof Grega Strban, University of Ljubljana; Prof Darja Senčur Peček, University of Maribor; Prof Ivana Grgurev, University of Zagreb; Prof Željko Potočnjak, University of Zagreb; Prof Niklas Bruun, University of Helsinki; Prof Gotfried Winkler, University of Vienna; Prof Marc Rigaux, University of Antwerp; Prof Sylvaine Laulom, University Lumière Lyon 2, Prof. Simon Deakin, University of Cambridge
Glavna urednica / Barbara Kresal, University of Ljubljana
Odgovorna urednica / Katarina Kresal Šoltes, Institute for Labour Law at the Faculty of Law, University of Ljubljana
Pomočnica glavne urednice / Karim Bajt Učakar
Prevod / Irena Kuštrin
Oblikovanje / Gorazd Učakar
Tisk / Birografika Bori d.o.o., Ljubljana
ISSN 1580-6316 (Tiskana izd.)
2670-5621 (Spletna izd.)
UDK 349.2/3 : 364

Revija je vključena v naslednje baze:
IBZ - Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences;
IBR - Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur / International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences.

Članki v reviji so recenzirani.

Revija izhaja štirikrat letno (1/marec, 2-3/maj, 4/december). 

Revija izhaja s finančno pomočjo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Navodila avtorjem za pripravo prispevkov (datoteka pdf)

Revija je članica Mednarodnega združenja revij za delovno pravo - International Association of Labour Law Journals (IALLJ)

 

 

 

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
list.png01 / 42 03 165
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123