Delavci in Delodajalci

Vsem naročnikom revije se zahvaljujemo za sodelovanje v iztekajočem se letu in napovedujemo, da bomo naslednjem letu:

  • referenčna znanstvena revija za razvoj teorije, prakse, sodne prakse ter prakse Ustavnega in Vrhovnega sodišča RS na področju delovnega in socialnega prava,
  • kot člani Mednarodnega združenja revij za delovno pravo utrjevali ugled in razširjali spoznanja slovenske akademske skupnosti tudi v mednarodnem okolju,
  • znanstveno kritično opozarjali na nepravilnosti ter hkrati ozaveščali in ponujali prave rešitve za razvoj socialne države in varstvo človekovih pravic na področju dela in socialne varnosti.

Revija izhaja v tiskani in elektronski izdaji. 


Sodelujte z nami pri ustvarjanju teh ciljev tudi v prihodnje. Srečno!

 

Kontakt:
Inštitut za delo pri
Pravni fakulteti
v Ljubljani


Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana

tel.png01 / 42 03 164 
list.png01 / 42 03 165
mail.pnginst.delo@pf.uni-lj.si

Matična št.: 5051487
DDV št.: SI63914123